Privacy

Wij doen er alles aan om de ledensite zo veilig mogelijk te maken. Er worden bijvoorbeeld geen wachtwoorden per e-mail verstuurd en de wachtwoorden van de gebruikers moeten aan bepaalde eisen voldoen (minimaal 8 letters en tekens).
Gegevens uit de ledensite worden niet met andere partijen gedeeld.
De ledensite wordt op Europese servers gehost en valt daardoor onder de Europese regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Het gebruik van de ledensite is dan ook in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), voorheen de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Wij hanteren de door de AVG voorgeschreven uitgangspunten van privacy by design en privacy by default bij de ontwikkeling van onze producten.